Grafická verzia

Viola Tibor

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Viola Tibor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.
ID zdrojovej evidencie: 4497
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.9.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 18.11.2021
Športovec je športovým talentom: Nie