Grafická verzia

Mundi Dávid

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Mundi Dávid
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: box
Odvetvia: box
Príslušný k: Slovenská boxerská federácia
ID zdrojovej evidencie: 00906031
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2020)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 31.12.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie