Grafická verzia

Hromcová Petra

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Hromcová Petra
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 913230
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.12.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (15.12.2020)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 15.12.2020
Športovec je športovým talentom: Nie