Grafická verzia

Reisenauer Alexander

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Reisenauer Alexander
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: box
Odvetvia: box
Príslušný k: Slovenská boxerská federácia
ID zdrojovej evidencie: 01565001
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -