Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Reisenauer Alexander
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: "Boxing club - Robotnícka telovýchovná jednota"
ID zdrojovej evidencie: 01565001
Názov funkcie: predseda klubu
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -