Grafická verzia

Reisenauer Róbert

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Reisenauer Róbert
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: box
Odvetvia: box
Príslušný k: "Boxing club - Robotnícka telovýchovná jednota"
ID zdrojovej evidencie: 01576002
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -