Grafická verzia

"Športový Klub FIT-STAR Handlová"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Štaudingerová Andrea
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: fitnes a kulturistika
Odvetvia: fitnes
Príslušný k: "Športový Klub FIT-STAR Handlová"
ID zdrojovej evidencie: SAFKSTC0000003376
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.3.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.3.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.4.2021
Športovec je športovým talentom: Nie