Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kapustíková Kira Mária
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: skoky na lyžiach
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 928002
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.4.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (29.4.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 7.1.2024
Dátum poslednej úhrady príspevku: 29.4.2021
Športovec je športovým talentom: Áno