Grafická verzia

Zeliska Peter

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zeliska Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: letecké športy
Odvetvia: letecké modelárstvo
Príslušný k: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z.
ID zdrojovej evidencie: LO-01275
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.2.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.2.2021
Športovec je športovým talentom: Nie