Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: ŽIAK Ján
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lukostreľba
Odvetvia: halová lukostreľba
Príslušný k: 1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka
ID zdrojovej evidencie: 01681
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.3.2021
Ukončenie činnosti: 31.12.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.2.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.3.2021
Športovec je športovým talentom: Nie