Grafická verzia

"Outsiterz"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ondruš Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: športy s lietajúcim diskom
Odvetvia: discgolf
Príslušný k: "Outsiterz"
ID zdrojovej evidencie: 5
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.5.2021
Ukončenie činnosti: 31.12.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.5.2021
Športovec je športovým talentom: Nie