Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: László Vladimír
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
ID zdrojovej evidencie: 860306HM526
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.5.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.5.2021
Športovec je športovým talentom: Nie