Grafická verzia

"Kraso Trenčín"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Šustrová Sára
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: krasokorčuľovanie
Odvetvia: krasokorčuľovanie
Príslušný k: "Kraso Trenčín"
ID zdrojovej evidencie: 1936
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.8.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (16.5.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.5.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie