Grafická verzia

Západoslovenský tenisový zväz

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Jobbágy Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Západoslovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 790326HM183
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.5.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.5.2021
Športovec je športovým talentom: Nie