Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ninaj Adam
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 929011
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.5.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (20.5.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.5.2021
Športovec je športovým talentom: Nie