Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Belanec Matúš, Ing.
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: -
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 961014RM952
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.5.2021
Ukončenie činnosti: 31.10.2022