Grafická verzia

"Združenie FC Výčapy - Opatovce"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kollár Pavol
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Združenie FC Výčapy - Opatovce"
ID zdrojovej evidencie: 1337417
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.5.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 3.11.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie