Grafická verzia

"Športový Klub FIT-STAR Handlová"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Solčiansky Marián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: fitnes a kulturistika
Odvetvia: kulturistika
Príslušný k: "Športový Klub FIT-STAR Handlová"
ID zdrojovej evidencie: SAFKSTC0000002922
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.5.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.2.2022
Športovec je športovým talentom: Nie