Grafická verzia

Zelinková Emma

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zelinková Emma
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5c41d5482581425b2ac26640
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.1.2019
Ukončenie činnosti: 31.12.2021
Zdravotná spôsobilosť: overená (14.1.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.1.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.1.2019
Športovec je športovým talentom: Nie