Grafická verzia

Adámková Lucie

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámková Lucie
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Videokameraman
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5bea7b9b67fafe6cf3491d9d
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.3.2018
Ukončenie činnosti: 31.12.2021