Grafická verzia

Žilinský športový klub

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Gajdičiar Vladimír
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: cestná cyklistika
Príslušný k: Žilinský športový klub
ID zdrojovej evidencie: 549
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.5.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (23.5.2017)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.5.2017
Športovec je športovým talentom: Nie