Grafická verzia

Žilinský športový klub

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Smaržová Petra
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: Žilinský športový klub
ID zdrojovej evidencie: 521
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.12.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (8.12.2016)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 8.12.2016
Športovec je športovým talentom: Nie