Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bača Anton
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Ozvučovateľ / hudobník
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5bed8a9ae8488628757fe57e
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.3.2016
Ukončenie činnosti: 31.12.2021