Grafická verzia

Viazanková Veronika

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Viazanková Veronika
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Člen technickej čaty
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5d43ff787e48391543c8673b
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.9.2016
Ukončenie činnosti: 31.12.2021