Grafická verzia

Bellan Ľubomír, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bellan Ľubomír, Ing.
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: -
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 790307RM233
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.5.2021
Ukončenie činnosti: 31.10.2022