Grafická verzia

Ceperko Peter, Mgr.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ceperko Peter, Mgr.
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: -
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 780326RM352
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.5.2021
Ukončenie činnosti: 31.10.2022