Grafická verzia

Kantorová Barbara

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Kantorová Barbara
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 930003
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.6.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (10.6.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.2.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.6.2021
Športovec je športovým talentom: Nie