Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bartošová Lucia
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Plavecký klub ORCA Bratislava
ID zdrojovej evidencie: 5b6935bb6729471639d0f682
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.9.2016
Ukončenie činnosti: 31.12.2021
Zdravotná spôsobilosť: overená (5.9.2016)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.9.2016
Dátum poslednej úhrady príspevku: 5.9.2016
Športovec je športovým talentom: Nie