Grafická verzia

Abasov Ivan

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abasov Ivan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Futbalový klub Strečno
ID zdrojovej evidencie: 1443448
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.6.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie