Grafická verzia

Živná Charlotta

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Živná Charlotta
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Telovýchovná jednota SLÁVIA STU v Bratislave
ID zdrojovej evidencie: 6049d14c2bdc4d943b552899
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.3.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (10.3.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.3.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.3.2021
Športovec je športovým talentom: Nie