Grafická verzia

Zelinková Nina

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zelinková Nina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kickbox
Odvetvia: kickbox
Príslušný k: Kickboxing klub Panter Prešov
ID zdrojovej evidencie: SZKB-F001543
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.10.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2020
Športovec je športovým talentom: Nie