Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bača Anton
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5bab527f35a9575f5b2d0d1f
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.3.2003
Ukončenie činnosti: 31.12.2021