Grafická verzia

Bača Anton

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bača Anton
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5bab527535a9575f5b2d0cdf
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.5.2002
Ukončenie činnosti: 31.12.2021