Grafická verzia

Viazanková Veronika

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Viazanková Veronika
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5bab52c435a9575f5b2d0de4
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.1.2007
Ukončenie činnosti: 31.12.2021