Grafická verzia

Západoslovenský tenisový zväz

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Križanovičová Laura
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Západoslovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 980919HZ285
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.12.2008
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.9.2009
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.6.2021
Športovec je športovým talentom: Nie