Grafická verzia

Adámková Lucie

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámková Lucie
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5c6aa57b250c2d765d8b3a00
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.2.2019
Ukončenie činnosti: 31.12.2021