Grafická verzia

"Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Prager Dominik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"
ID zdrojovej evidencie: 1374324
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.6.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 13.2.2024
Športovec je športovým talentom: Nie