Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Walla Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: FC Petržalka, družstvo
ID zdrojovej evidencie: 1296430
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.4.2007
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 29.5.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.8.2020
Športovec je športovým talentom: Nie