Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lorencovič Adam
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
ID zdrojovej evidencie: 1330343
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.3.2013
Ukončenie činnosti: 22.9.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 18.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie