Grafická verzia

TJ Družstevník Kšinná

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kalač Ľuboš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Družstevník Kšinná
ID zdrojovej evidencie: 1071093
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.4.1992
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie