Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pastirčák Matúš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1335633
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.9.2015
Ukončenie činnosti: 5.8.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie