Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Valúšek Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1409601
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.8.2018
Ukončenie činnosti: 29.7.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 27.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie