Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Rigo Lionel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC Roma Zlaté Klasy
ID zdrojovej evidencie: 1421330
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.8.2019
Ukončenie činnosti: 9.8.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie