Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Valúšek Matúš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1422890
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.8.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 27.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie