Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Adámek Jozef
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Tatran Krásno nad Kysucou
ID zdrojovej evidencie: 1191509
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.7.2007
Ukončenie činnosti: 30.9.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie