Grafická verzia

TJ Družstevník Kšinná

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Vlček Andrej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Družstevník Kšinná
ID zdrojovej evidencie: 1158754
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.9.2013
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 23.8.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie