Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Húska Matúš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Združenie FC Výčapy - Opatovce"
ID zdrojovej evidencie: 1275124
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.7.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.4.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie