Grafická verzia

Západoslovenský tenisový zväz

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zachara Milan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Západoslovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 910304HM143
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie