Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Špak Miroslav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Združenie FC Výčapy - Opatovce"
ID zdrojovej evidencie: 1230536
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.8.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie