Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Balko Arthur
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Združenie FC Výčapy - Opatovce"
ID zdrojovej evidencie: 1392860
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.8.2017
Ukončenie činnosti: 14.8.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 9.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie